Opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatek liniowy

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatek liniowy
Parapetowa Nazwa: Opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatek liniowy
Parapetowa Kategoria:
Parapetowy Opis:

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na wybór opodatkowania na zasadach ogólnych – ale w wersji podatku liniowego – to również spoczywa na nim obowiązek prowadzenia zapisów księgowych, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Posłuży mu do tego KPiR – tzw. Księga Przychodów i Rozchodów. Jej wygląd i formułą jest ściśle określona przepisami rozporządzenia dotyczącego Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Po wyliczeniu na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów podatku przedsiębiorca ma obowiązek jego wpłaty ( a właściwie jego zaliczki) do urzędu skarbowego w terminie do 20-go dnia miesiąca. Obecnie podatek liniowy wynosi 19% stawki podatkowej.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych wedle stawki liniowej jest w naszym kraju popularną formą opodatkowania. Ma jednak one pewne wady w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych.

Po pierwsze nie można w tym przypadku zastosować kwoty wolnej od dochodu.

Po drugie ta forma opodatkowania dotyczyć będzie wszystkich prowadzonych przez przedsiębiorcę rodzajów działalności, do których stosuje się przepisy ustawy o pdoof. – z zastrzeżeniem że nie może skorzystać z tego sposobu podatnik wykonujący usługi na rzecz pracodawcy, u którego
był zatrudniony w poprzednim roku podatkowym lub jest zatrudniony obecnie.

Kolejne minusy to:
– brak możliwości wspólnego rozliczenia się z współmałżonkiem
– brak ulg i preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci
– brak ulg internetowych i pozostałych

Wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca zależy od osiągniętych dochodów. Co ważne w tej formie opodatkowania odlicza się od przychodu koszty zatem konieczna jest ewidencja księgowa kosztów. Ewidencję taką zrobi każde biuro rachunkowe, np. http://www.hah.pl.

Parapetowe WWW: http://www.hah.pl
  • NAJNOWSZE WPISY

  • KATEGORIE

  • byli na Parapetówce